Projects

Taipei Banqiao
2016
Tainan Chui Hsi
2016
Hsinchu Science Park
2015
Chung Shan dist., Taipei City
2014-2016
Guishan Township, Taoyuan County
2014
Guishan Township, Taoyuan County
2014
Ho Chi Minh City, Vietnam
2015
Ho Chi Minh City, Vietnam
2015
Yilan City, Yilan County
2012
Yilan City, Yilan County
2012
Jin Wan Plaza, Tian-Jin city
2012-2014
Yancheng City, Jiangsu Province, China
2013
2000-2012
Tokyo, Japan
2011
Taipei City, Taiwan
2007
Luo-Dong Township, Yilan Contry
2010
Hsinchu Science Park
2010–2013
High Riverbank between Huang-Gang River and The Old Shuang-Xi
2009
High Riverbank between Huang-Gang River and The Old Shuang-Xi
2009–2010
Stuttgart, Germany
2000-2002
Stuttgart, Germany
2000-2002